Mina kirjutan

Essee "Vägivald"

Vägivald on enda tahte, nägemuse peale surumine, mis kahjustab nii seda, kellele ennast peale surutakse (subjekt), nii seda mida peale surutakse (objekt) kui ka seda, kes on peale suruja (vägivallatseja). Justkui hea ja lihtne lähenemine. Hoopis keerulisem on aga iga vägivallaga seotud elemendi lahti mõtestamine. Eriti kui ajalooline arusaam vägivallast on seotud füüsilise tegevusega, kuigi viimasel aastakümnel on vaikselt ligi hiilinud ka mõte, et see võib olla ka vaimne rünnak. Laiendan vägivalla mõistet ning püüan selle erinevaid osiseid siiski lahti mõtestada.


Loe lisaks

Kodu kui kindlus

Minu kodu on minu kindlus. Seda ütlust teavad väga palju. Kuid milline kindlust? Kas selline mis sind kaitseb ja hoiab? Või selline, mis sind vangistuses peab?
Loe lisaks
UA-127231850-1