Sisenduslaused (afirmatsioonid) on võimsad manifesteerimise tööriistad. Samas on väga palju nende valesti kasutamist, mis võib kaasa tuua pettumust ja käega löömist. Enda kogemusest saan välja tuua tähelepaneku, et kipun neid väga ruttu muutma, mul puudub järjekindlus või unustan neid lihtsalt endale öelda. See kõik on minu jaoks sisenduslausete tähenduslikkust vähendanud. Minu õnneks on üks minu lemmikautoreid, Desiree de Lunae*, kirjutanud just sisenduslausete kohase õpetuse. Ja ma olen tänulik, et saan seda õpetust ka sinuga jagada.

 

Kutsus sind osalema 7 nädalasel teekonnal, kus iga eelnev samm loob vundamendi uuele. Teekonnale, läbi mille toimub sinu enda eesmärgile kohandamine, mitte vastupidi ehk sa saad oma eesmärgile kindlaks jääda isegi kui see tundub kohati realiseerimatu, utoopiline või lihtsalt imelik.

 

Teekond algab 10.06.2023 kell 10.00 esimese veebikohtumisega, kus räägin:

·       mis vahe on kiirteel ja rahulikul kulgemisel sisenduslausete maailmas,

·       teekonna ülesehitusest,

·       sinu panusest sellel teekonnal,

·       vajalikest töövahenditest,

·       mida sa oma osalustasu eest saad.

 

Kohtumised toimuvad FB vastavas grupis. 10.06.2023 kohtumine on kõigile tasuta ja toimub minu FB lehel (Kristel T. Kaljulaid). Selle kohtumise tulemusel saad otsustada kas soovid seda teekonda minu juhendamisel ette võtta. Edaspidised kohtumised on avatud ainult neile, kes on tasunud osalustasu, mis on 50.00 eurot 7 nädala eest.

 

 

 

 

* Desiree de Lunae on kirjutanud juba mitmeid raamatuid, mis on aidanud paljudel enda peidetud kihte esile tuua, neid lahustada ja nii jõuda energiasse, mis võimaldab juba luua miskit uut. Üks vägev teekond on „Ma olen Väärtuslik“ (I Am Worthy), millele loogiliselt järgneb „Ma olen Külgetõmbav“ (I Am Magnetic), lisaks veel „Ma olen Vapustav“ (I Am Fabulous) ja „Emotsiooni elemendid“ (Elements of Emotion). Nüüd on Desiree kättesaadavaks teinud sisenduslausete ehk affirmatsioonide teekonna, mis temale kohaselt on palju sügava kui lihtsalt toetavate lausete kordamine.

 

 


UA-127231850-1